Filtrovaná voda

Pramen života

Voda je pro náš život velice důležitá a její kvalita obzvlášť. Průmyslovým a zemědělským znečištěním je bohužel běžná voda výrazně poznamenána. Rozhodli jsme se tedy ve výrobě dodatečně upravovat vodu speciálním multifunkčním filtračním a ionizačním zařízením. To pomocí tří filtrů harmonizuje a ionizuje, udržuje stabilní zásadité PH 8,5 a především odstraňuje či radikálně snižuje obsah řady zdraví škodlivých látek, které se dnes běžně ve vodě vyskytují. Např. dusičitany, tenzidy, ropné látky, stopy herbicidů, insekticidůa hormonů, zbytky organických sloučenin chloru, zbytky těžkých kovů. Zároveň zlepšuje chuť i barvu vody, odstraňuje z vody zákal, zápach a chlór.
Díky této hloubkové filtraci se z mrtvé vody stává opět voda živá.
Voda je základním zdrojem života a hraje klíčovou úlohu pro naše zdraví a spokojený život.